Köprü Anasayfa

Ocak-Haziran 2021

"Köprü" 148. Sayı

 • Hastalık ve Şifa

  Illness and Healing

  Köprü • Sayı: 148 • Ocak-Haziran 2021 • ISSN: 1300-7785 • ss. 141-154

  Hüseyin Özdemir

  Dr., İstanbul

  Öz

  İnsanın en kıymetli değeri imandan sonra hayat ve hayatın içerisinde sağlık ve şifadır. Zaman zaman sağlık yerini hastalığa bırakmakta ve insan şifa arayışı içerisine girmektedir. Bu çalışma hastalık ve şifa kavramlarını farklı veçheleri ile ele almaktadır. Kur’an ve sünnette, geleneksel ve modern tıptaki hastalık ve şifa yaklaşımları nazara verilerek Bediüzzaman Said Nursi’nin Hastalar Risalesi üzerinden bir analiz yapılmaktadır. Hastalık ve şifa kavramlarının biri nimet biri musibet olmayıp bakılan boyuta göre anlam kazandığı ifade edilmektedir.

  Anahtar Kelimeler

  Hastalar Risalesi, hastalık, sağlık, şifa, geleneksel tıp, modern tıp


  Abstract

  The most precious value of man is life after faith and health and healing in life. From time to time, health is replaced by disease and people are in search of healing. This article deals with the concepts of disease and healing with different aspects. In the article, by showing the disease and healing in traditional and modern medicine in Qur’an and sunnah; an analysis is made through Bediuzzaman Said Nursi’s Treatise of Patients. It is stated that the concepts of illness and healing gain meaning according to the dimension we look at, not a blessing or a calamity.

  Key Words

  Disease, health, healing, traditional medicine, modern medicine, Treatise of Patients

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!