Köprü Anasayfa

Mayıs-Ağustos 2019

"Köprü" 143. Sayı

 • Nur Hareketinde Kimlik ve Söylem Tartışmaları

  Discussions on Identity and Discourse in the Nur Movement

  İbrahim Kaygusuz

  Sosyolog, Konya

  Köprü • Sayı: 143 • Mayıs-Ağustos 2019 • ISSN: 1300-7785 • ss. 5-15

  Öz

  Kimlik bireyi ve grubu ötekilerden ayıran temel bir özelliktir. Birey, grup ve toplumlar kimlikleriyle vardır. Gruplar kimlikleriyle örtüşen söylemlerle ortaya çıkmaktadır. Dini grupların söylemleri kimliklerini ve dâhili ilişki ağlarını işaret etmektedir.

  Türkiye’nin büyük dini gruplarından biri olan Risale-i Nur hareketinin kimliği Said Nursi’nin söylemleri ve Risale-i Nur metinleri etrafında şekillenmiştir. Said Nursi’nin kimlik oluşturucu söylemleri ve tutumları kısmen kendi kitlesince çoğu zaman da diğer Müslüman kitlelerce anlaşılamamıştır.

  Said Nursi’nin anlaşılmayan söylemlerinin başında Asr-ı Saadeti model alan tebliğ dili ve siyasetle ilgili duruşu gelmektedir.

  Anahtar Kelimeler

  Kimlik, söylem, tebliğ, Nurculuk, tarikat, siyaset


  Abstract

  Identity is a fundamental feature that separates the individual and the group from the others. Individuals, groups and societies exist with their own identities. Groups develop out of discourses that match up with their identities. Discourses of religious groups point to their identity and internal relationship networks.

  The identity of the Risale-i Nur movement, which is one of Turkey’s largest religious group is shaped around the discourses of Said Nursi and Risale-i Nur texts. Said Nursi’s identity-forming discourses are not understood partially by his own audience and often by other Muslim audiences.

  Among Said Nursi’s incomprehensible discourses, his attitude towards politics and the language of communication developed by taking Golden Age (Asr-ı Saadet) as a model is foremost.

  Key Words

  Identity, discourse, communication, Nurcu Movement, sect, politics

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!