Köprü Anasayfa

Eylül-Aralık 2019

"Köprü" 144. Sayı

 • Yirmi Dokuzuncu Söz Bağlamında Ruh Nedir veya Ne Değildir?

  What Is or Is Not a Spirit in the Context of the Twenty-Ninth Word?

  Nail YILMAZ

  Manisa

  Köprü • Sayı: 144 • Eylül-Aralık 2019 • ISSN: 1300-7785 • ss. 117-140

  Öz

  Ruh ve ruhaniyet ile ilgili genel bir çerçeve çizilerek Risale-i Nur külliyatında yer alan tespitlere göre ruhun tarifi yapılmaktadır. Daha sonra ruhun mahiyeti ve hakikati ile bir kısım özellikleri üzerinde durularak ruh bahsinin diğer iman hakikatleri, esasları ve akideleriyle irtibatlarının tespiti ortaya konmaktadır. Son olarak da ruh ve ruhaniyet bahsinin ehl-i sünnet akidesine uygun anlaşıldığında itikadi ve ameli hayatımıza neler kazandırdığı, yanlış ve eksik anlaşıldığı zaman ise istikametten ayrılarak ifrat ve tefrit savrulmaları üzerinde durulmaktadır.

  Anahtar Kelimeler

  Ruh, ruhaniyat, emir, kanun, iman


  Abstract

  By forming a general framework for the spirit and spirituality, the spirit is described according to the findings in Risale-i Nur. Afterwards, the determination of the connection of the spirit with other truths of faith, principles and beliefs is revealed by focusing on the nature and truth of the spirit and some of its features. Lastly, it is emphasized what it brings to our theological and practical life when the subject of spirit and spirituality is understood in accordance with the law of Ahl al-Sunnah, and how it leads to going off the road and throws into extravagance and understatement when it is misunderstood or incompletely understood.

  Key Words

  Spirit, spirituality, emir, law, faith

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!